Adroddiad Blynyddol – y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg