CLA12 - Rheoliadau Llestri Cegin Plastig (Amodau ar Fewnforion o Tsieina) (Cymru) 2011

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol
Fe’i gwnaed ar: 28 Mehefin 2011
Fe’i gosodwyd ar: 30 Mehefin 2011
Yn dod i rym ar: 1Gorffennaf 2011

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Gorffennaf 2011

Statws adrodd: Adroddiad Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/04/2014

Dogfennau