Swyddfa Archwilio Cymru

Materion am y Swyddfa Archwilio Cymru ystyried gan Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

 

Mae cylch gwaith y Pwyllgor Cyllid yn cynnwys pwerau statudol penodol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 sy'n ymwneud â chyfrifoldebau dros oruchwylio’r gwaith o lywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru.

Nodir y swyddogaethau hyn yn Rheol Sefydlog 18.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/05/2014

Dogfennau