Treth Dirlenwi

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’n cyflwyno Bil i sefydlu treth gwaredu tirlenwi ar gyfer Cymru mewn datganiad yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Mehefin 2016.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/03/2015