P-04-620 Ailgyflwyno’r Terfyn Cyflymder Cenedlaethol ar Ffordd Osgoi Aberteifi

Ailgyflwyno’r terfyn cyflymder cenedlaethol ar ran ogleddol ffordd osgoi Aberteifi A487.  O’r fynedfa at fferm Penlan hyd at fan 77 metr i’r gogledd-ddwyrain o heol U5005 Cae Morgan.  Diwygio gorchymyn traffig 201 i adlewyrchu hyn.

 

Prif ddeisebydd:   Cllr Gethin James        

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor:

 

Nifer y llofnodion: (Change.org) 196 llofnod

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/03/2015