P-04-627 Gwell Gwasanaethau Trên i Gymudwyr ar gyfer Trigolion Gogledd Cymru

Er bod prisiau tocynnau trenau ar draws gogledd Cymru wedi codi'n uwch na chyfradd chwyddiant dros nifer o flynyddoedd diweddar, mae'r gwasanaeth a gynigir i gymudwyr wedi lleihau.

 

Yn benodol, mae'r gwasanaeth a gynigir ar adegau sy'n gyfleus i'r rhan fwyaf o gymudwyr i Fangor - cartref un o brifysgolion mwyaf Cymru, ac ysbyty mawr hefyd (yn ogystal â gorsaf reilffordd brysuraf gogledd Cymru o ran nifer y teithwyr!) - wedi cael ei dorri'n sylweddol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

 

Yn benodol, rydym yn galw am ailgyflwyno'r gwasanaeth rhwng Caer a Bangor, gwasanaeth a arferai gyrraedd Bangor am 09.36. (Yn eironig, er bod y gwasanaeth hwn wedi ei dorri yn ystod dyddiau'r wythnos, mae'n dal i redeg ar ddydd Sadwrn!).

 

Prif ddeisebydd: Professor Tom Rippeth

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor:

 

Nifer y llofnodion: 36 llofnod

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/03/2015