Blaenraglen Waith - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Roedd blaenraglen waith y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn nodi'r gwaith yr oedd y Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod y tymor dilynol.

Math o fusnes: Trefn y trafodion

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/04/2013

Dogfennau