P-04-619 LLEOLIAETH O RAN CYNLLUNIO AC IAWNDAL AR GYFER TRYDYDD PARTÏON

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i sicrhau/warantu, wrth iddi ddiwygio'r system gynllunio yng Nghymru, y cymerir penderfyniadau cynllunio ar y lefel fwyaf lleol posibl er mwyn galluogi digon o gymorth i'r gymuned ac ymgysylltu â hi. Ar ben hynny, mae'n annog Llywodraeth Cymru i archwilio'n fanwl effaith cynlluniau seilwaith mawr ar drydydd partïon yng Nghymru ac ystyried rhoi ar waith ddeddfwriaeth i amddiffyn yn iawn pob Trydydd Parti, a gwneud iawn ag ef, lle mae adeiladu, comisiynu a gweithredu prosiectau seilwaith mawr yn peri colled wirioneddol iddo.

 

Prif ddeisebydd:   Mr Michael Halsey       

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 24 Mawrth 2015

 

Nifer y llofnodion: 462        

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/03/2015