Ymchwiliad i’r gweithlu Meddygon Teulu yng Nghymru

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chynllun ar gyfer gwasanaeth gofal sylfaenol yng Nghymru hyd at fis Mawrth 2018 ar 6 Tachwedd 2014.

Gan gydnabod y rôl hollbwysig a chwaraeir gan feddygon teulu ym maes gofal sylfaenol, a phryderon a fynegwyd am gynaliadwyedd y gweithlu meddygon teulu, wnaeth Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru cynnal ymchwiliad byr i'r gweithlu meddygon teulu yng Nghymru. Nod y gwaith oedd ceisio llywio datblygiad cynllun datblygu gweithlu gofal sylfaenol Llywodraeth Cymru.

Wnaeth yr ymchwiliad yn ystyried materion mewn rhannau trefol a gwledig o Gymru, sy'n ymwneud â:

  • hyfforddiant meddygon teulu (cyrsiau gradd, ôl-radd a lleoliadau myfyrwyr);
  • rhwystrau i recriwtio a chadw meddygon teulu;
  • y camau sydd eu hangen i sicrhau cynaliadwyedd y gweithlu meddygon teulu.

 

Wnaeth y Pwyllgor glywed tystiolaeth lafar ar 29 Ionawr 2015.

Casglu tystiolaeth

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Llythyr y Pwyllgor

Ysgrifennodd y Pwyllgor at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (PDF, 234KB) ym mis Chwefror 2015. Ymatebodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (PDF, 115KB) ym mis Mawrth 2015.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/12/2014

Dogfennau