CLA475 - Rheoliadau Rhaglenni Datblygu Gwledig (Cymru) 2014

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn Negyddol:
Fe’i gwnaed ar:  8 Rhagfyr 2014
Fe’i gosodwyd ar:  9 Rhagfyr 2014
Yn dod i rym ar: 1 Ionawr 2015

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 12 Ionawr 2015


Statws adrodd:  Adroddiad Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/12/2014

Dogfennau