Penodi Aelodau’r Bwrdd Taliadau

Fel y nodir ym Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010 mae Cadeirydd ac aelodau'r Bwrdd yn cael eu penodi trwy broses deg ac agored gan Gomisiwn y Cynulliad. Bydd pob aelod o'r Bwrdd yn dal y swydd am gyfnod penodol o bum mlynedd o ddyddiad ei benodi. Dim ond am hyd at ddau dymor y gall unrhyw un fod yn aelod o'r Bwrdd.

Math o fusnes: Arall

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/06/2018

Dogfennau