CLA437 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2014

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol:
Fe’i gwnaed ar:  28 Gorffennaf 2014
Fe’i gosodwyd ar:  29 Gorffennaf 2014
Yn dod i rym ar:  19 Awst 2014

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  15 Medi 2014

Statws adrodd:  Adroddiad Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/07/2014

Angen Penderfyniad: 29 Awst 2014 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau