CLA432 - Rheoliadau Addysg (Sefydliadau Ewropeaidd) a Chymorth i Fyfyrwyr (Cymru) (Dirymu) 2014

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol
Fe’i gwnaed ar:  16 Gorffennaf 2014
Fe’i gosodwyd ar:  18 Gorffennaf 2014
Yn dod i rym ar: 31 Awst 2014

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  15 Medi 2014

Statws adrodd:  Adroddiad Clir

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/07/2014

Angen Penderfyniad: 21 Awst 2014 Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau