Deisebau newydd - Y Pedwerydd Cynulliad

Dyma’r deisebau a gyflwynir gerbron y Pwyllgor Deisebau am y tro cyntaf yn ystod cyfarfod penodol.

Yn gyffredinol, defnyddir hwn fel pennawd agenda yn unig, gan fod deisebau unigol yn cael eu henwi’n benodol ar yr agenda.

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/07/2014