P-04-618 Diogelu Gwasanaethau Bancio mewn Cymunedau Hawdd eu Targedu

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i gydnabod bod gwasanaethau bancio yn cael eu gwaredu fwy a mwy o gymunedau hawdd eu targedu, ac i annog Llywodraeth Cymru i weithio gyda chynrychiolwyr o’r sector ariannol a’r sector bancio i sicrhau y caiff pob cymuned yng Nghymru fynediad at wasanaethau ariannol yn lleol, a bod gwasanaethau lleol yn cael eu cadw, gan gynnwys gwasanaethau amgen fel bancio cymunedol ac undebau credyd

 

Prif ddeisebydd:  Martin Crumpton

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor:

 

Nifer y llofnodion: 13

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/03/2015

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu