P-04-598 Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Anabledd

Rydym yn awyddus i wneud hyfforddiant ymwybyddiaeth o anabledd yn orfodol ym mhob sefydliad sy’n darparu gwasanaeth cwsmeriaid wyneb yn wyneb, fel bod staff yn gwybod sut i helpu a chefnogi person anabl yn hyderus, yn ddiogel, yn effeithiol ac mewn modd cyfartal. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn nodi y dylai pob sefydliad wneud addasiadau rhesymol ar gyfer person anabl, ond mae llawer o sefydliadau yn ansicr sut i wneud hyn yn gywir ac yn rhesymol. Felly, hoffem weld cymdeithas sy’n fwy cynhwysol a bod cyfraith yn cael ei rhoi ar waith fel bod pobl yn ymwybodol o anabledd, a bod hyn yn gwella ansawdd profiadau cwsmeriaid anabl neu’n gwybod ar hyn o bryd sut i gefnogi pobl anabl.

 

Dylai’r hyfforddiant neilltuo digon o amser i drafod pob elfen anabledd ar wahân, sef iechyd meddwl, nam ar y golwg, dysgu, clyw ac iechyd corfforol. Rwy’n argymell hyfforddiant hanner diwrnod ar gyfer pob elfen. Dylid adnewyddu’r hyfforddiant hwn bob tair blynedd fel ei fod yn gyfredol.

 

Prif ddeisebydd    Visualise Training and Consultancy 

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 23 Medi 2014

 

Nifer y llofnodion:  62

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/09/2014

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu