P-04-561 Hyrwyddo rygbi ar lawr gwlad yng Nghymru i annog pobl i gymryd rhan

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i gydweithio ag Undeb Rygbi Cymru i annog mwy o bobl, o bob oedran a rhyw, i gymryd rhan yn y gêm yng Nghymru; i annog partneriaethau â sefydliadau perthnasol eraill i sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn cael cyfle i gymryd rhan ar lawr gwlad ac i ddangos nad yw’r gêm yn un elitaidd ond yn un sy’n agored i bawb.

Gwybodaeth ychwanegol: Nid yw gemau rygbi islaw’r lefel ranbarthol yng Nghymru yn cael fawr ddim sylw yn y cyfryngau. Gwyddom fod clybiau’n ei chael yn anodd sicrhau chwaraewyr ac arian. Bydd rhoi rhagor o sylw i’r gêm ym mhob ardal yn annog mwy o bobl o bob oedran a rhyw i gymryd rhan, boed yn ddarpar chwaraewyr neu’n gefnogwyr. Bydd hefyd yn rhoi mwy o gyfleoedd hysbysebu i noddwyr ac felly’n ei gwneud yn haws i glybiau ddenu’r math hwn o arian.

 

Prif ddeisebydd:  Inside Welsh Rugby TV

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 17 Mehefin 2014

Nifer y llofnodion: 334

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/06/2014

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu