P-04-512 Rhoi terfyn ar y Cynigion i gwtogi staff ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Rydym ni, y rhai sydd wedi llofnodi isod, yn dymuno nodi ein gofid a’n hanfodlonrwydd ynghylch cyhoeddi rhybudd diswyddiad Adran 188 a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a’r cynigion i gwtogi staff a ddaeth yn ei sgîl.

 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i:

• wrthwynebu a rhoi terfyn ar y toriadau didostur hyn;

• sicrhau bod diogelwch cleifion ac ansawdd y gwasanaeth yn gwella, ac nid yn cael ei gwtogi ymhellach; ac i

• gefnogi ac ymgyrchu dros arian priodol ar gyfer y GIG

 

Prif ddeisebydd: Howard Barr

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 11 Tachwedd 2013

 

Nifer y llofnodion: 112

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/10/2013

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu