P-04-488 Yr hawl i benderfynu: diwedd ar astudiaeth orfodol o’r Gymraeg hyd at lefel TGAU

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i newid y polisi sy’n ei gwneud yn orfodol i ddisgyblion mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg yn y Dywysogaeth astudio Cymraeg hyd at lefel TGAU. Dylai hyn fod yn fater o ddewis i’r disgyblion a’u rhieni.

 

Prif ddeisebydd:  David Fitzpatrick

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 18 Mehefin 2013

 

Nifer y llofnodion : 51

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/06/2013

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu