P-04-463 Lleihau Lefelau Halen mewn Bwyd

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Lywodraeth Cymru i leihau’r swm o halen sydd mewn bwyd, fel bod modd i bobl ddewis ffordd o fyw iach yng Nghymru.

Gwybodaeth gefnogol: Mae bwyta llawer o halen yn gyfrannwr nodedig at orbwysedd (pwysedd gwaed uchel) a all achosi strôc a thrawiad ar y galon.

Prif ddeisebydd: Harry Hayfield

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor:  19 Mawrth 2013

 

Nifer y llofnodion:  11

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu