P-04-376 Aildrefnu Addysg ym Mhowys

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i alw i mewn gynigion Cyngor Sir Powys i ad-drefnu addysg ym Mhowys, a fyddai’n arwain at ffrwd ddeuol ddwyieithog chweched dosbarth cyfrwng Saesneg Llanfair-ym-Muallt ddod yn chweched dosbarth dynodedig Cymraeg.

 

Prif ddeisebydd:

Sarah Wheeler

 

Nifer y deisebwyr:

1,177

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/04/2014

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu