Hanes

Grŵp Trawsbleidiol - Sy’n Cefnogi Pensiynwyr Visteon - Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.

Nid oes hanes