Hanes

Fframwaith Cyffredin Taliadau Hwyr (trafodion masnachol) - Fframwaith Cyffredin ar gyfer Caffael Cyhoeddus

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.