Hanes

NDM7107 - Dadl ar Doll Teithwyr Awyr - yr achos dros ddatganoli

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.