Hanes

WS-30C(5)69 - Rheoliadau Gwastraff (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 (see SICM(5)17)

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.

  • Dim dyddiad     - Eitem agenda wedi ei hamserlennu, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad