Hanes

WS-30C(5)62 - Rheoliadau Plaleiddiaid (Lefelau uchaf Gweddillion) (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE)

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.