Hanes

P-05-792 Deiseb i ymestyn y terfyn cyflymder 40mya ym Mlaenporth.

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.