Hanes

Trawsgrifiadau - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.

  • Dim dyddiad     - Eitem agenda wedi ei hamserlennu, Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Y Bumed Senedd