Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae enwau’r ymgeiswyr etholiadol yn cael eu harddangos.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae enwau’r ymgeiswyr etholiadol yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Election summary for rhanbarth
rhanbarth Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
Canol De Cymru Pauline Jarman Plaid Cymru
David Melding AC Ceidwadwyr Cymreig
Jonathan Morgan Ceidwadwyr Cymreig
Owen John Thomas Plaid Cymru
Canolbarth a Gorllewin Cymru Nick Bourne Ceidwadwyr Cymreig
Cynog Dafis Plaid Cymru
Glyn Davies Ceidwadwyr Cymreig
Alun Michael Llafur Cymru
Dwyrain De Cymru Jocelyn Davies Plaid Cymru
Michael German Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
William Graham Ceidwadwyr Cymreig
Dr Phil Williams Plaid Cymru
Gogledd Cymru Christine Humphries Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Rod Richards Ceidwadwyr Cymreig
Peter Rogers Ceidwadwyr Cymreig
Janet Ryder Plaid Cymru
Gorllewin De Cymru Peter Black AC Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Alun Cairns Ceidwadwyr Cymreig
Janet Davies Plaid Cymru
David Rhys Lloyd (Dai Lloyd) Plaid Cymru