Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae enwau’r ymgeiswyr etholiadol yn cael eu harddangos.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae enwau’r ymgeiswyr etholiadol yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Election summary for Etholaeth
Etholaeth Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
Aberafan David Rees Llafur Cymru
Aberconwy Janet Finch-Saunders Ceidwadwyr Cymreig
Alun a Glannau Dyfrdwy Carl Sargeant Llafur Cymru
Arfon Alun Ffred Jones Plaid Cymru
Blaenau Gwent Alun Davies Llafur Cymru
Bro Morgannwg Jane Hutt Llafur Cymru
Brycheiniog a Sir Faesyfed Kirsty Williams Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Caerffili Jeff Cuthbert Llafur Cymru
Canol Caerdydd Jenny Rathbone Llafur Cymru
Castell-nedd Gwenda Thomas Llafur Cymru
Ceredigion Elin Jones Plaid Cymru
Cwm Cynon Christine Chapman Llafur Cymru
De Caerdydd a Phenarth Vaughan Gething Llafur Cymru
De Clwyd Ken Skates Llafur Cymru
Delyn Sandy Mewies Llafur Cymru
Dwyfor Meirionnydd Dafydd Elis-Thomas Plaid Cymru
Dwyrain Abertawe Mike Hedges Llafur Cymru
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Rhodri Glyn Thomas Plaid Cymru
Dwyrain Casnewydd John Griffiths Llafur Cymru
Dyffryn Clwyd Ann Jones Llafur Cymru
Gogledd Caerdydd Julie Morgan Llafur Cymru
Gorllewin Abertawe Julie James Llafur Cymru
Gorllewin Caerdydd Mark Drakeford Llafur Cymru
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Angela Burns Ceidwadwyr Cymreig
Gorllewin Casnewydd Rosemary Butler Llafur Cymru
Gorllewin Clwyd Darren Millar Ceidwadwyr Cymreig
Gwyr Edwina Hart Llafur Cymru
Islwyn Gwyn R Price Llafur Cymru
Llanelli Keith Davies Llafur Cymru
Merthyr Tudful a Rhymni Huw George Lewis Llafur Cymru
Mynwy Nick Ramsay Ceidwadwyr Cymreig
Ogwr Janice Gregory Llafur Cymru
Pen-y-bont ar Ogwr Carwyn Jones Llafur Cymru
Pontypridd Mick Antoniw Llafur Cymru
Preseli Sir Benfro Paul Davies Ceidwadwyr Cymreig
Rhondda Leighton Andrews Llafur Cymru
Sir Drefaldwyn Russell Ian George Ceidwadwyr Cymreig
Tor-faen Lynne Neagle Llafur Cymru
Wrecsam Lesley Griffiths Llafur Cymru
Ynys Môn Ieuan Wyn Jones Plaid Cymru