Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur Cymru 28 42%
Ceidwadwyr Cymreig 6 25%
Plaid Cymru 5 19%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1 11%
Annibynnol 0 1%
Plaid Genedlaethol Prydain 0 < 1%
Llais Gwynedd 0 < 1%
Rhoi Llanelli'n Gyntaf 0 < 1%
Plaid Werdd Cymru 0 < 1%
Democratiaid Lloegr 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 42%