Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur Cymru 27 40%
Ceidwadwyr Cymreig 8 26%
Plaid Cymru 5 20%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 0 5%
Annibynnol 0 2%
Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 0 2%
Reform UK 0 2%
Plaid Werdd Cymru 0 1%
Propel 0 < 1%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 0 < 1%
Freedom Alliance 0 < 1%
Gwlad 0 < 1%
Plaid Gristnogol Cymru 0 < 1%
Llais Gwynedd 0 < 1%
No More Lockdowns 0 < 1%
Plaid Sosialaidd Prydain Fawr 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a