Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae enwau’r ymgeiswyr etholiadol yn cael eu harddangos.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae enwau’r ymgeiswyr etholiadol yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Election summary for rhanbarth
rhanbarth Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
Canol De Cymru Gareth Bennett Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)
Andrew RT Davies Ceidwadwyr Cymreig
Neil John McEvoy Plaid Cymru
David Melding Ceidwadwyr Cymreig
Canolbarth a Gorllewin Cymru Neil Hamilton Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)
Eluned Morgan Llafur Cymru
Simon Thomas Plaid Cymru
Joyce Watson Llafur Cymru
Dwyrain De Cymru Mohammad Asghar (Oscar) AC Ceidwadwyr Cymreig
Steffan Lewis Plaid Cymru
Mark Reckless Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)
David W Rowlands Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)
Gogledd Cymru Michelle Brown Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)
Nathan Gill Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)
Llyr Gruffydd Plaid Cymru
Mark Isherwood Ceidwadwyr Cymreig
Gorllewin De Cymru Suzy Davies Ceidwadwyr Cymreig
Caroline Jones Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)
David Rhys Lloyd (Dai Lloyd) Plaid Cymru
Bethan Jenkins Plaid Cymru