Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur Cymru 27 35%
Ceidwadwyr Cymreig 6 21%
Plaid Cymru 6 21%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1 8%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 0 12%
Plaid Werdd Cymru 0 2%
Annibynnol 0 < 1%
Llais Gwynedd 0 < 1%
Rhoi Llanelli'n Gyntaf 0 < 1%
Democratiaid Lloegr 0 < 1%
Freedom to choose 0 < 1%
Plaid Sosialaidd Prydain Fawr 0 < 1%
Cymru Sovereign 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a