Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur Cymru 23 33%
Plaid Cymru 7 22%
Ceidwadwyr Cymreig 5 23%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3 14%
Annibynnol 1 5%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 0 2%
Plaid Annibynnol John Marek 0 < 1%
Llais y Bobl 0 < 1%
Neath Port Talbot Independent Party 0 < 1%
Democratiaid Lloegr 0 < 1%
Millennium Bean Party 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 43%