Canlyniadau'r etholiad fesul rhanbarth

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999