Canlyniadau'r etholiad fesul rhanbarth

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011