Canlyniadau'r etholiad fesul rhanbarth

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016