Canlyniadau'r etholiad fesul rhanbarth

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007