Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Mynwy

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Mynwy - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau %
Nick Ramsay Ceidwadwyr Cymreig 15087 50% Wedi'i ethol
Mark Whitcutt Llafur Cymru 8970 30% Heb ei ethol
Janet Ellard Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2937 10% Heb ei ethol
Fiona Cross Plaid Cymru 2263 8% Heb ei ethol
Steve Uncles Democratiaid Lloegr 744 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 30001
Etholaeth 64857
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 254
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Nick Ramsay 50% Wedi'i ethol
Mark Whitcutt 30% Heb ei ethol
Janet Ellard 10% Heb ei ethol
Fiona Cross 8% Heb ei ethol
Steve Uncles 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd254
Cyfanswm a wrthodwyd254

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu