Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Pen-y-bont ar Ogwr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Carwyn Jones Llafur Cymru 13499 56% Wedi'i ethol
Alex Williams Ceidwadwyr Cymreig 6724 28% Heb ei ethol
Tim Thomas Plaid Cymru 2076 9% Heb ei ethol
Briony Jane Davies Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1736 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 24035
Etholaeth 59104
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 188
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Carwyn Jones 56% Wedi'i ethol
Alex Williams 28% Heb ei ethol
Tim Thomas 9% Heb ei ethol
Briony Jane Davies 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd188
Cyfanswm a wrthodwyd188

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu