Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Pen-y-bont ar Ogwr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Carwyn Jones AC Llafur Cymru 9321 37% Wedi'i ethol
Alun Cairns Ceidwadwyr Cymreig 5063 20% Heb ei ethol
Jeff Canning Plaid Cymru 4919 20% Heb ei ethol
Rob Humphreys Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3910 16% Heb ei ethol
Allan Jones Annibynnol 1819 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 25032
Etholaeth 60234
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Carwyn Jones AC 37% Wedi'i ethol
Alun Cairns 20% Heb ei ethol
Jeff Canning 20% Heb ei ethol
Rob Humphreys 16% Heb ei ethol
Allan Jones 7% Heb ei ethol