Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Llanelli

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Llanelli - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Keith Davies Llafur Cymru 10359 40% Wedi'i ethol
Helen Mary Jones Plaid Cymru 10279 39% Heb ei ethol
Andrew Morgan Ceidwadwyr Cymreig 2880 11% Heb ei ethol
Sian Caiach Rhoi Llanelli'n Gyntaf 2004 8% Heb ei ethol
Cheryl Philpott Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 548 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 26070
Etholaeth 58838
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 139
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Keith Davies 40% Wedi'i ethol
Helen Mary Jones 39% Heb ei ethol
Andrew Morgan 11% Heb ei ethol
Sian Caiach 8% Heb ei ethol
Cheryl Philpott 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd139
Cyfanswm a wrthodwyd139