Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Tor-faen

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Tor-faen - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Lynne Neagle Llafur Cymru 10318 46% Wedi'i ethol
Elizabeth Haynes Annibynnol 4230 19% Heb ei ethol
Natasha Asghar Ceidwadwyr Cymreig 3306 15% Heb ei ethol
Jeff Rees Plaid Cymru 2716 12% Heb ei ethol
Susan Harwood Plaid Genedlaethol Prydain 906 4% Heb ei ethol
Will Griffiths Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 852 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 22328
Etholaeth 61126
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 107
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Lynne Neagle 46% Wedi'i ethol
Elizabeth Haynes 19% Heb ei ethol
Natasha Asghar 15% Heb ei ethol
Jeff Rees 12% Heb ei ethol
Susan Harwood 4% Heb ei ethol
Will Griffiths 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd107
Cyfanswm a wrthodwyd107