Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Abertawe

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Abertawe - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Julie James Llafur Cymru 9885 45% Wedi'i ethol
Steve Jenkins Ceidwadwyr Cymreig 5231 24% Heb ei ethol
Rob Speht Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3654 17% Heb ei ethol
Carl Harris Plaid Cymru 3035 14% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 21805
Etholaeth 62345
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 297
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Julie James 45% Wedi'i ethol
Steve Jenkins 24% Heb ei ethol
Rob Speht 17% Heb ei ethol
Carl Harris 14% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd297
Cyfanswm a wrthodwyd297