Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain Abertawe

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain Abertawe - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mike Hedges Llafur Cymru 11035 58% Wedi'i ethol
Dan Boucher Ceidwadwyr Cymreig 2754 15% Heb ei ethol
Dic Jones Plaid Cymru 2346 12% Heb ei ethol
Samuel Robert Morrison Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1673 9% Heb ei ethol
Joanne Shannon Plaid Genedlaethol Prydain 1102 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 18910
Etholaeth 60246
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 136
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mike Hedges 58% Wedi'i ethol
Dan Boucher 15% Heb ei ethol
Dic Jones 12% Heb ei ethol
Samuel Robert Morrison 9% Heb ei ethol
Joanne Shannon 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd136
Cyfanswm a wrthodwyd136