Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Abertawe

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Abertawe - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Julie James Llafur Cymru 11126 47% Wedi'i ethol
Samantha Chohan Ceidwadwyr Cymreig 4605 19% Heb ei ethol
Dai Lloyd Plaid Cymru 3910 16% Heb ei ethol
Chloe Hutchinson Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1645 7% Heb ei ethol
Chris Evans Plaid Werdd Cymru 1109 5% Heb ei ethol
James Cole Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 866 4% Heb ei ethol
Bernard Holton Reform UK 250 1% Heb ei ethol
Katon Bouzalakos Propel 189 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23700
Etholaeth 58587
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 167
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Julie James 47% Wedi'i ethol
Samantha Chohan 19% Heb ei ethol
Dai Lloyd 16% Heb ei ethol
Chloe Hutchinson 7% Heb ei ethol
Chris Evans 5% Heb ei ethol
James Cole 4% Heb ei ethol
Bernard Holton 1% Heb ei ethol
Katon Bouzalakos 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd167
Cyfanswm a wrthodwyd167