Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Preseli Sir Benfro

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Preseli Sir Benfro - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Paul Davies Ceidwadwyr Cymreig 11541 42% Wedi'i ethol
Terry Mills Llafur Cymru 9366 34% Heb ei ethol
Rhys Sinnett Plaid Cymru 4226 16% Heb ei ethol
Bob Kilmister Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2085 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 27218
Etholaeth 57758
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 213
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Paul Davies 42% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Terry Mills 34% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Rhys Sinnett 16% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Bob Kilmister 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd213
Cyfanswm a wrthodwyd213