Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Pontypridd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Pontypridd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mick Antoniw Llafur Cymru 11864 51% Wedi'i ethol
Mike Powell Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 4170 18% Heb ei ethol
Joel Stephen James Ceidwadwyr Cymreig 3659 16% Heb ei ethol
Ioan Rhys Bellin Plaid Cymru 3139 13% Heb ei ethol
Ken Owen Annibynnol 501 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23333
Etholaeth 60028
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 167
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mick Antoniw 51% Wedi'i ethol
Mike Powell 18% Heb ei ethol
Joel Stephen James 16% Heb ei ethol
Ioan Rhys Bellin 13% Heb ei ethol
Ken Owen 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd167
Cyfanswm a wrthodwyd167