Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Caerdydd

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Caerdydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mark Drakeford Llafur Cymru 17665 48% Wedi'i ethol
Sean Driscoll Ceidwadwyr Cymreig 6454 18% Heb ei ethol
Rhys ab Owen Plaid Cymru 5897 16% Heb ei ethol
Neil McEvoy Propel 3473 10% Heb ei ethol
David Griffiths Plaid Gristnogol Cymru 1287 4% Heb ei ethol
Heath Marshall Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 803 2% Heb ei ethol
Lee David Patrick Canning Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 682 2% Heb ei ethol
Nick Mullins Reform UK 175 0% Heb ei ethol
Captain Beany Annibynnol 95 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 36531
Etholaeth 70904
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 180
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mark Drakeford 48% Wedi'i ethol
Sean Driscoll 18% Heb ei ethol
Rhys ab Owen 16% Heb ei ethol
Neil McEvoy 10% Heb ei ethol
David Griffiths 4% Heb ei ethol
Heath Marshall 2% Heb ei ethol
Lee David Patrick Canning 2% Heb ei ethol
Nick Mullins 0% Heb ei ethol
Captain Beany 0% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd180
Cyfanswm a wrthodwyd180